احتیاطات استفاده از فیلترهای آنتی باکتریال نانو سیلور

بسیاری از مواد زمانی که در ابعاد نانو قرار می گیرند تغییرات ویژه‌ای در رفتار آنها پدیدار می‌شود. تفاوتهای ایجاد شده در زمینه رفتارهای شیمیایی و بیولوژیکی آنها صورت می پذیرد.
نقره نیز از این قاعده مستثنا نیست. همانطور که در مقاله فیلتر آنتی باکتریال نانو سیلور به این موضوع اشاره شد، زمانی که نقره در ابعاد نانو قرار می گیرد ویژگی و عملکرد آنتی باکتریال در آن چندین برابر تقویت می شود. این ویژگی در همه مواد شیمیایی که به عنوان پیشرفتی عظیم برای بشریت محسوب می شود بعد دیگری نیز دارد. مواد در حالت نانو در عین مفید بودن برای بشریت و محیط زیست می توانند سمی و خطرناک بوده و مضرات بسیاری را ایجاد نمایند.

ذرات نانو و از سه منشاء طبیعی ، انسانی و مصنوعی ایجاد می شوند.

از انواع طبیعی آن می توان به ذرات پخش شده در هوا ناشی از فوران آتش نشان ها اشاره نمود.

دو حالت انسانی (مانند ذرات ناشی از دود کارخانجات و ماشین ها) و مصنوعی هر دو تولید انسان هستند با این تفاوت که تنها نانو ذرات مصنوعی با برنامه ریزی و هدف بهره برداری خاص تولید می شوند. تکنولوژی نانو مربوط به همین بخش می باشد، مانند: محصولات دارویی ، دیسک ها ، تجهیزات صنعتی و…

نقره و تاثیرات آن بر بدن

نقره به هیچ شکل و حالتی در بدن ما جایگاهی ندارد. بدن ما به این عنصر نیازی نداشته و درصورت ورود بوسیله ی مواد غذایی و … از بدن دفع خواهد شد.
همانطور که می دانید از نقره و یا ترکیبات آن در مصارف پزشکی ،صنایع و … استفاده می شود. از دیگر مصارف آن استفاده از آن در فیلتر های تصفیه آب به منظور نابودی میکروارگانیسم ها می باشد. نقره در ابعاد نانومتری با چندین برابر شدن واکنش پذیری می تواند در سلول ها و میکروارگانیسم ها نفوذ کرده و آنها را نابود سازد. به همین دلیل وجود نقره درون فیلترهای تصفیه آب می تواند از ایجاد آلودگی ثانویه توسط هرگونه میکروارگانیسم جلوگیری نماید.

آیا عبور آب آشامیدنی از فیلتر حاوی نانو سیلور خطرناک است؟

همانطور که گفته شد یون نقره با واکنش پذیری بسیار بالا به جنگ سلول ها می رود. عملکرد آن به گونه ای است که با نفوذ در غشا و دیواره به سلول وارد شده و به اجزا داخلی سلول حمله می کند. در نتیجه ی حمله به اجزا داخلی ،سلول نابود خواهد شد. بنابراین ورود یون نقره به بدن نیز مضر بوده و لازم است از آن جلوگیری نماییم.
فیلتر های نانوسیلور که توسط شرکت های معتبر تولید می شود به روش های مختلفی سنجیده می شوند. عموما خروجی آب از این فیلتر ها بررسی می شوند تا از تاثیر فیلتر و نبود یون های نقره در آب اطمینان حاصل شود.
بنابراین در میابیم که باکیفیت و اصل بودن فیلتر نانوسیلور تا چه حد مهم و قابل توجه می باشد. لذا در زمان خرید به مواردی از جمله معتبر بودن فروشگاه و یا سایت ارائه دهنده ی فیلتر، وجود تاییده های جهانی و معتبر بر روی فیلتر و معتبر بودن برند ارائه دهنده ی فیلتر توجه نمایید.

* همچنین در زمان استفاده از فیلتر نانو سیلور توجه داشته باشید که زمان تعویض آن بسیار مهم می باشد. چرا که با گذشت زمان و اشباع شدن فیلتر در عملکرد آن اختلال بوجود خواهد آمد. علاوه بر آن به دلیل اساس کربنی فیلتر، پس از گذشت زمان خود بستری برای رشد میکروارگانیسم ها خواهد شد.