فیلتر

زانو هوزینگ blue

15,000 تومان
0
زانو هوزینگ از مهمترین اتصالات دستگاه تصفیه آب میتوان به زانو اشاره کرد. کاربرد اصلی این اتصال در هدایت و ورود آب به فیلتر ها می باشد. به این صورت که شلنگ به سر فیتینگی زانو متصل و سر فیتینگی آن به ورودی هوزینگ و فیلتر ها بسته میشود. این...