آشنایی با قطعات دستگاه تصفیه آب 3

در بخش های قبلی از سری مقاله ی آشنایی با قطعات دستگاه تصفیه آب وکاربرد های آنها با تعدادی از این قطعات آشنا شدیم. در ادامه به توضیح مختصری در مورد قطعات دستگاه تصفیه آب به سبک اسمز معکوس که بیشتر در زمینه اندازه گیری استفاده می شوند، کاربرد و ضرورت صحت عملکرد آنها می پردازیم. اطلاع از ضرورت وجود و عملکرد صحیح قطعات سبب می شود با آگاهی از بروز آسیب در دستگاه جلوگیری نماییم.
برای اطلاعات بیشتر بر روی اسم هر عنوان کلیک نمایید.

سختی سنج

سختی سنج یکی از قطعات جانبی دستگاه تصفیه آب است. عملکرد اصلی این دستگاه سنجش سختی آب می باشد. از این رو دستگاه در مراحل مختلف استفاده از دستگاه تصفیه آب جهت پایش عدد تی دی اس استفاده می شود. به عنوان مثال: سنجش سختی آب ساختمان پیش از نصب دستگاه تصفیه آب، سنجش سختی آب تصفیه شده برای اطمینان از عملکرد دستگاه تصفیه، برای تنظیم شیر میکس . …
برخی از مدل های سختی سنج در مسیر دستگاه نصب می شوند. وجود سختی سنج به شما کمک می کند که بر عملکرد قطعاتی مانند فیلتر ممبران و شیر میکس نظارت داشته باشید.

گیج فشار یا فشارسنج عقربه ای:

فشارسنج عقربه ای یک قطعه اندازه گیری برای سنجش فشار تولید شده توسط پمپ می باشد. از اطلاعات نمایش داده شده بر روی فشارسنج اطلاعاتی از نحوه ی کارکرد پمپ به دست می آید. به عنوان مثال در زمانی که تولید آب دستگاه کاهش یابد می ‌توان با اطلاع از فشار نمایش داده شده بر روی فشار سنج ومقایسه ی آن در حالت های مختلف به این موضوع پی برد که مشکل از کدام یک از قسمت های دستگاه می باشد. برای مطالعه ی بیشتر کلیک نمایید .

فشار سنج

سوئیچ قطع کن فشار پایین

سوئیچ قطع کن فشار پایین یا LP یکی از قطعات داخلی دستگاه تصفیه آب تعیین شروع فعالیت دستگاه تصفیه آب در زمان کمبود فشار آب ورودی به دستگاه می باشد. در زمانهای کاهش شدید فشار و یا قطع آب این سوئیچ اصطلاحاً دستگاه را از فعالیت باز می دارد. در صورت نبود این سوئیچ و یا خرابی آن دستگاه برای تامین آب مورد یناز برای فرآیند تصفیه تلاش می نماید. با ادامه دار شدن این روند به قطعاتی مانند پمپ، آدابتور ، سوییچ ها و شیر قطع کن فشار وارد می شود که سبب سوختن قطعه و در برخی موارد آتش سوزی خواهد شد.
در شرایطی که دستگاه با وجود فشار پایین آب به طور بلند مدت فعالیت می‌نماید اما مقدار کمی آب تولید می شود، بهتر است هر چه سریع تر از سلامت این قطعه اطمینان حاصل فرمایید.

سوئیچ قطع کن فشار پایین

سوئیچ فشار بالا

این قطعه نیز مانند قطعه قبلی برای تعیین انجام فعالیت دستگاه تصفیه آب تعبیه شده است . تفاوت این قطعه با سوئیچ فشار پایین این است که سوئیچ فشار بالا در زمان که فشار آب تولید شده و موجود در مخزن به حد تعیین شده برسد، تولید آب تصفیه شده را متوقف نموده و دستگاه را خاموش میکند. خرابی و عدم استفاده از این قطعه سبب ادامه دار شدن تولید آب تصفیه شده و آسیب به قطعات دیگری خواهد شد. به عنوان مثال: ترکیدن مخزن، سوختن قطعات برقی در پی کارکرد دائمی، کاهش عمر فیلترهای دستگاه و هدر رفت آب.

قطعات دستگاه سوئیچ فشار بالا

ادامه ی قطعات دستگاه تصفیه آب

خرید دستگاه تصفیه آب و قطعات آن در کرچ؛ آویسا کالا