مشکلات مربوط آب خروجی از شیر برداشت

تولید آب کم در زمان روشن بودن دستگاه

میزان تولید دستگاه تصفیه آب در ارتباط با عواملی مانند میزان آب ورودی، میزان فشار پمپ نمایش داده شده روی گیج،خروجی فاضلاب و میزان تولید آب توسط فیلتر ممبران می باشد .
در صورتی که که میزان فشار نمایش داده شده بیش از ۵۰ باشد فشار دستگاه کافی بوده اما میزان تولید فیلتر ممبران کم می باشد.
در صورت نمایش فشار زیر ۵۰ بر روی گیج مشکلات متوجه: فشار دستگاه، خروجی فاضلاب، تولید فیلتر ممبران و یا مشکل در قطعات دیگر یا دستگاه خواهد بود. با انجام تست زیر متوجه میشوید عیب از کدام قسمت از دستگاه است.
در زمانی که دستگاه در حال کار است، مسیر آب خروجی به فاضلاب را را مسدود کنید. یکی از حالت های زیر رخ می دهد که با اطلاع از وجود انها می توانید به رفع آن ها بپردازید.

افزایش فشار گیج به بالای ۱۰۰ و افزایش میزان خروج آب از شیر برداشت نشان دهنده: خرابی محدود کننده فاضلاب و یا کم بودن میزان فشار و حجم آب ورودی
افزایش فشار گیج از ۵۰ به کمتر از ۱۰۰ و عدم تغییر آب از شیر برداشت نشانگر: کم بودن میزان فشار تولیدی دستگاه تصفیه آب
افزایش فشار گیج به بالای صد و عدم تغییر آب خروجی نشانگر: کم بودن تولید فیلتر ممبران

عدم خروج آب از شیر برداشت دستگاه

این مسئله در کل می تواند به مسائلی از قبیل روشن نشدن دستگاه تصفیه، کیپ شدگی مسیرها و فیلترها، نبود فشار آب کافی و… مربوط باشد. برای یافتن علت اصلی هر کدام از اجزای نام برده شده را به صورتی که توضیح داده می شود ،چک کنید.

نخست باید ابتدایی ترین مسئله ممکن که روشن نشدن دستگاه تصفیه است را چک کنید. همانطور که میدانید که با باز شدن شیر برداشت ، دستگاه باید روشن شود. در صورت روشن نشدن شیر مخزن را بسته و مسیر ورودی به مخزن را باز کنید. در صورت روشن نشدن دستگاه، مقاله عیوب مربوط به روشن شدن دستگاه را مطالعه کنید.

در صورتی که جریان فاضلاب برقرار نباشد، متوجه می شویم که دستگاه آب تصفیه شده تولید نمی کند. در این صورت جایی پیش از خروجی فیلتر ممبران دچار گرفتگی می باشد. با بررسی مسیر متوجه نقطه ی گرفتگی خواهید شد.  گرفتگی لوله ها و فیلتر ها قابل بررسی می باشند.

در صورت تمیز بودن فیلتر ها و برقراری جریان آب در لوله ها، باید برقراری تولید آب توسط دستگاه را بررسی کنید. در زمان بسته بودن شیر مخزن و باز بودن شیر ورودی و شیر برداشت، دستگاه آب تولید کند.درغیر این صورت مشکل از  تولید آب توسط دستگاه می باشد.

افت فشار آب خروجی از شیر برداشت

در برخی موارد پس از استفاده از میزان کمی اب، فشار آب خروجی از شیر برداشت کاهش پیدا می‌کند. فشار لازم برای خروج آب و یا فشار تعیین کننده روشن و خاموش شدن دستگاه،به فشار مخزن مربوط می باشد. همچنین علت اصلی در افت فشار مربوط به مخزن می باشد.

هر مخزن از دو قسمت محله ذخیره آب و محل تجمع هوا با فشار بالا تشکیل شده است. آب در قسمت بالایی و هوا در قسمت پایینی قرار می‌گیرند و مرز بین این دو توسط یک دیافراگم جدا می ‌شود. بروز مشکلاتی در مخزن می تواند موجب روشن خاموش شدن دستگاه و افت فشار آب خروجی بشود.
_ در صورت پاره شدن دیافراگم ،آب به محل ذخیره هوا ورود پیدا کرده وفشار مخزن را به طور کلی از بین برده است. لذا در صورت مشاهده نشت آب به قسمت پایینی مخزن، نسبت به تعویض مخزن اقدام کنید.

_ مورد بعدی کاهش فشار هوای مخزن در طول زمان می باشد. فشار مخزن پس از مدتی نیاز به شارژ مجدد دارد. جهت دریافتن این که مشکل مربوط به کاهش فشار مخزن می باشد لازم است که همزمان با باز کردن شیر برداشت، شیر ورودی را ببندید تا آب مخزن به طور کامل تخلیه شود. در صورتی که آب به طور کامل تخلیه نشود،درمی‌یابید که مخزن از فشار لازم جهت تخلیه کامل آب برخوردار نمی باشد.
در صورتی که پس از چک کردن مخزن متوجه شدید که مخزن سالم بوده و از فشار لازم برخوردار می باشد، موارد دیگری را بررسی کنید. مواردی مانند: