مشکلات خروجی آب به فاضلاب

همانطور که میدانید در دستگاه‌های تصفیه آب مسیری برای خروج پسماند آب تصفیه شده به فاضلاب وجود دارد.در دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس، تولید پساب جدا نشدنی از فرایند تصفیه آب می باشد. در دستگاه های تصفیه آب خانگی پساب تولیدی عموماً چیزی در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از میزان آب تولید شده می باشد. این میزان از اتلاف آب به خودی خود زیاد می باشد لذا وظیفه ی ما به حداقل رسانیدن آب است.خروج پساب از طریق این مسیر توسط قطعه ای به نام محدود کننده فاضلاب کنترل میشود که از خروج بیش از حد آن جلوگیری شود.

برخی اوقات مشکلاتی در خروج آب به فاضلاب بوجود می آیند که لازم است جهت پیشگیری از آسیب به دیگر اجزا و اتلاف بی دلیل آب سریعا به رفع عیب از آن بپردازیم.
به منظور اطمینان است عدم خروج بیش از حد آب به فاضلاب می توانید از روش زیر کمک بگیرید:

خروجی پساب به فاضلاب در چه زمان باید برقرار و در چه زمان قطع باشد؟

در شرایطی که شیر مخزن و میکس بسته ، شیر ورودی و برداشت باز و دستگاه متصل به برق باشد، دستگاه شروع به تولید آب کرده و جریان آب متوسطی از شیر برداشت خارج خواهد شد. در این موقعیت پساب به فاضلاب جریان یافته و کمی پس از خاموش شدن دستگاه ، جریان قطع میشود. در این شرایط دستگاه سالم بوده و فعالیت آن نرمال است. در صورتی که پس از خاموش شدن دستگاه جریان پساب قطع نشود عموماً قطعه‌ای مانند: شیر برقی ، چهار راهی و یا شیرهای یک طرفه دچار مشکل شده اند.

در این بین شرایطی به وجود می آید که ممکن است تحت تاثیر خروجی پساب قرار گرفته باشد. اگر میزان آب تولیدی توسط دستگاه کاهش یابد یا به عبارتی جریان آب از شیر برداشت اندک باشد، ممکن است این مسئله به محدود کننده فاضلاب مربوط شود. برای اطمینان از این موضوع می ‌توانید خروجی پساب را چک کنید. اگر میزان جریان آب زیاد بود می‌توانید با مسدود کردن آن با توجه به تغییرات این احتمال را ارزیابی کنید .بدین صورت که اگر با انسداد جریان فاضلاب در زمانی که دستگاه در حال کار کردن است فشار گیج به بالایی ۱۰۰ رسید و میزان آب خروجی از شیر برداشت افزایش یافت،محدود کننده فاضلاب خراب می باشد. لذا برای پیشگیری است اتلاف بیش از حد آب سریعا نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

محدود کننده فاضلاب در میزان متناسب با فیلتر ممبران تعیین شده و نصب میشود.در برخی مواقع یک عدم تناسب میان فیلتر و محدود کننده ممکن است باعث کاهش و یا افزایش جریان خروجی پساب شود.
برخی اوقات با توجه به تغییرات در دستگاه تصفیه آب می ‌توان به موقع متوجه زیاد بودن جریان فاضلاب شد و از اثرات مخرب آن پیشگیری نمود.
به عنوان مثال در صورتی که زمان تولید حدود یک لیتر آب بیشتر از حدود ۶ دقیقه طول بکشد به این معنی است که فیلتر ممبران کارآمدی لازم را نداشته و توان تولید آب در دستگاه پایین است. همچنین با اندازه گیری میزان پساب میتوان به اختلال فیلتر ممبران پی برد .به این صورت که اگر در طی تولید یک لیتر آب بیش از ۳ لیتر پساب تولید شود، بازدهی دستگاه پایین است و فیلتر ممبران مشکل دارد. بنابراین توجه به عملکرد صحیح فیلتر ممبران می تواند جریان خروجی به فاضلاب را کاهش دهد.

پیش از توجه به عملکرد فیلتر ممبران حین کار با دستگاه لازم است در هنگام خرید به کیفیت فیلتر ممبران خریداری شده توجه کنیم. فیلتر های غیر اصل ممکن است قیمت های کمتری داشته باشند ولی آسیب بیشتری به دستگاه وارد می کند.