اولترافیلتراسیون چیست و چه مزایایی دارد؟

دستیابی به آب آشامیدنی ایده آل یکی از مهمترین مراقبت از خود می باشد .توجه به تصفیه کامل آب و در نظر گرفتن اثرات تقویت کننده فیلترها نسبت به یکدیگر مستلزم آن است که روش ها و فیلتر های مختلف را بهتر بشناسیم.

اولترافیلتراسیون نوعی از فیلتراسیون  فیزیکی و غشایی است که در آن مایع توسط فشار هیدرواستاتیک یا شیب فشار از یک غشاء نیمه تراوا عبور داده می شود. فشار لازم برای انجام عملیات توسط اولترافیلتراسیون حدود 0.1 تا 1 مگاپاسکال می‌باشد.

اولترافیلتراسیون یکی از روش های حذف ترکیبات نامطلوب از آب می باشد که طی عملکرد آن ذرات معلق ، انواع میکروارگانیسم ها، مواد کلوئیدی، اندوتوکسین ها و غیره جداسازی می شود.مواد آلی با وزن مولکولی کم مانند: یونهای سدیم،کلسیم …حذف نشده و تنها گونه هایی با وزن مولکولی بالا فیلتر می شوند.

اولترافیلتراسیون یک فناوری جداسازی فوق العاده جهت پیش تصفیه اسمز معکوس، تولید آب آشامیدنی و احیای فاضلاب می باشد که با عملکرد خود استانداردهای جهانی کیفیت آب را به طورقابل اعتمادی فراهم می کند.  اطمینان به نتایج استفاده از اولترافیلتراسیون به دلیل فیلتراسیون دقیق و حذف نمودن آن دسته از از میکروارگانیسم هایی  است که در مقابل کلر مقاوم شده اند با روش‌های معمول از آب حذف نمی شوند. مانند : ژیاردیا
همچنین با ایفای نقش پیش تصفیه با کاهش ذرات  آب و کم کردن غلظت آب ورودی به  فیلتر ممبران می ‌توانند از فیلتر ممبران محافظت نموده و باعث افزایش طول عمر فیلتر شود.
عبور ذرات از از غشا به اندازه آنها و اندازه ی منافذ غشا ها بستگی دارد. در غشاء اولترافیلتراسیون اندازه منافذ در حدود یک صدم میکرون است. این اندازه در غشاهای میکروفیلتراسیون یک دهم می باشد. بنابراین با عبور آب از غشا میکروفیلتراسیون ذراتی مانند ویروس ها باقی می مانند که با عبور از غشا الترافیلتراسیون به دام می‌افتند.
نانوفیلتراسیون منافذی در حدود یک هزارم میکرون دارد که طیف وسیعی از نمک ها، تقریباً همه ویروس ها  و عوامل مربوط به سختی آب را از بین میبرد. از این فیلتر بیشتر برای از بین بردن سختی آب استفاده می شود.

اگرچه که همچنان اسمز معکوس به عنوان بهترین روش در تهیه آب خالص در صنعت و خانه به حساب می آید اما هزینه بالا، انرژی زیاد و همچنین حذف برخی مواذد معدنی مورد نیاز بدن باعث شده است که روشهای نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. از اولترا فیلتراسیون می توان به صورت مستقل و یا به عنوان پیش تصفیه اسمز معکوس استفاده نمود.

مزیتهای استفاده از اولترا فیلتراسیون

عدم استفاده از مواد شیمیایی پیش تصفیه مانند پلیمر و رفع هزینه های مربوط به آن ها
کاهش رسوب در غشاهای اسمز معکوس در صورت استفاده از آن قبل از فیلتر اسمز معکوس در صنعت و یا استفاده خانگی
افزایش عمر اسمز معکوس
کاهش دفعات رسوب زدایی شیمیایی از فیلتر اسمز معکوس و هزینه های آن
بازدهی بالا
هزینه و انرژی پایین
بدون نیاز به اپراتور
به دست آوردن آب خالص و عاری از ذرات معلق، ويروسها، باكتريها، اندوتوكسين و ديگر میکروارگانیزم های بیماری­ زا

گرفتگی و رسوب گذاری کمتر در خود فیلتر اولترافیلتراسیون
عدم حذف یون های ضروری

کاربردهایی از اولترا فیلتراسیون

فیلتر کردن آب آشامیدنی و حذف کدورت از آن
بازیابی آب شستشوی فیلترها
پاکسازی آب از امولسیون های روغن
تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
تسویه پساب صنعتی
خالص سازی مقدماتی آب در صنعت
استفاده در صنایع مختلف مانند:

صنایع لبنی(تغلیظ شیر)،صتایع نساجی (حذف رنگ) ،صنایع  غذایی و نوشیدنی(خالص سازی آبمیوه) صنایع کاغذ سازی، صنایع شیمیایی، صنایع داروسازی و پزشکی(حذف نمودن هورمونها، آنزیمها ، آلبومین ها، انسولین و آمینواسیدها)صنایع پالایش و پتروشیمی

همچنین در پزشکی نیز در عرصه های مختلف مانند دیالیز نقش مهم و به سزایی ایفا می کند.