تعویض هد پمپ تصفیه آب (کلگی پمپ)

پمپ یکی از اجزای کلیدی در دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس است که وظیفه ی آن تامین فشار لازم برای فعالیت فیلتر ممبران می باشد. پمپ های تصفیه آب خانگی از دو بخش کلی به نام هد یا کلگی پمپ و موتور الکتریکی تشکیل شده اند. کلگی پمپ از دو قسمت خروجی و ورودی آب تشکیل شده است . آب با ورود به کلگی پمپ ، فشار لازم را دریافت نموده و از خروجی آن خارج می شود. در موارد بسیاری دیده می شود که پس از مدتی در قسمت کلگی پمپ نشتی آب بوجود می آید. در این زمان به احتمال خیلی زیاد دیافراگم پاره شده و باید نسبت به تعویض کلگی پمپ اقدام نمایید.

حتی اگر در این نشتی در ابتدا کم باشد به مرور زمان افزایش خواد یافت و با ورود به موتور باعث خرابی ان می شود. بنابراین هر زمانی که نشتی و خرابی در کلگی پمپ ایجاد شود نیازمند اقدامات سریع در جهت رفع آن خواهد بود.

توجه داشته باشید که در صورت عدم اصلاح مشکل کلگی پمپ در آینده باید کل پمپ را تعویض نمایید.

تعویض کلگی پمپ

دلایل تعویض کلگی پمپ

نشت آب از کلگی، ایجاد صدای زیاد و کاهش فشار تولید شده به کمتر از 50

نحوه ی تعویض کلگی پمپ

جهت تعویض کلگی، به هد پمپ با کیفیت جدید و ابزار های فنی و بهداشتی مانند: پیچ گوشتی، نوار تفلون و دستکش نیاز دارید.

– در ابتدا جریان آب و برق ورودی به دستگاه را قطع نمایید.

– شلنگ های ورودی و خروجی کلگی پمپ را با توجه به مسیر آب مشخص شده روی هد پمپ علامت بزنید. این کار برای نصب صحیح شلنگ ها به کلگی جدید به شما کمک می کند.

– در صورت سلامت اتصال مهره ای نصب شده در محل اتصال شلنگ به هد پمپ، می توانید آن را به منظور استفاده ی مجدد از هد جدا نمایید.

– پیچ های بلند اتصال دهنده ی کلگی به پمپ را باز نمایید. ( در مجموع 6 پیچ مشاهده میکنید که سه عدد پیچ بلند مربوط به اتصال هد به موتور پمپ است و باید باز بشوند. سه پیچ دیگر متعلق به خود کلگی هستند و نباید باز شوند.)

کلگی را با جا به جایی از پمپ جدا کنید.

– محفظه ی زیر کلگی را تمیز نموده و کلگی جدید را سوار کنید.

– برای جای گیری صحیح گلکی به قرارگیری صحیح قسمت های مشابه محور پمپ و سوراخ هد توجه نمایید.

– پس از اطمینان از قرارگیری صحیح کلگی و پمپ ، پیچ هارا بسته و اتصالات و شلنگ ها را پس از آب بندی به محل صحیح متصل نمایید. (دقت کنید که پیچ ها را بطور همزمان و کم کم محکم کنید و از بستن هر یک از پیچ به طور کامل و به تنهایی خودداری کنید.)

– جریان آب و برق دستگاه را متصل کنید. سپس شیر مخزن را بسته و شیر برداشت را باز نمایید.

– خروج اب از شیر برداشت و نبود نشتی در پمپ، تایید کننده تعویض کلگی پمپ به طور صحیح خواهد بود.

خرید دستگاه تصفیه آب و قطعات با کیفیت در کرج ؛ آویسا کالا