عیب یابی مربوط به حالت های روشن و خاموش شدن دستگاه تصفیه آب

1 خاموش و روشن شدن سریع و مکرر دستگاه

بعضی اوقات در هنگام کار با دستگاه تصفیه آب متوجه قطع و وصل شدن دستگاه و تغییر فشار در فشارسنج می شویم که این اختلال ممکن است در مدت کوتاه یا طولانی رخ دهد. در صورت بروز این اختلال ،وجود 3 مشکل امکان دارد که همه آنها در ارتباط با کم بودن میزان فشار آب ورودی می باشد.

برای فهمیدن اینکه مشکل از کدام قطعه می باشد، تست زیر را انجام دهید:

در حالت عادی زمانی که شیر مخزن بسته ، شیر برداشت و آب ورودی باز و اتصال برق به دستگاه برقرار باشد، دستگاه باید باید به طور مداوم کار کند و جریان آب متوسطی از شیر برداشت خارج شود. در صورتی که در این وضعیت دستگاه وارد سیکل روشن/ خاموش بشود ، باید دستگاه از از چند جنبه بررسی کنید.
در دستگاه تصفیه آب، سنسور فشار وجود دارد که اگر میزان آب ورودی دستگاه از فشار نرمال کمتر باشد دستگاه را خاموش می کند.
بنابراین اگر خاموش روشن شدن دستگاه مربوط به سنسور باشد چند حالت مطرح است:
شیر ورودی به طور کامل باز نیست.
شیر ورودی دستگاه دچار گرفتگی شده است.
فشار آب اصلی مناسب نمی باشد.
سنسور فشار خراب شده و یا تنظیمات حداقل فشار آن به هم خورده است.

در صورتی که پس از چک کردن موارد فوق به عیوب مطرح شده برنخوردید، فیلتر الیافی شماره یک را چک کنید. در صورت اشتباع شدن فیلتر الیافی، آب به میزان لازم وارد دستگاه نمی‌شود.

2 روشن نشدن دستگاه تصفیه آب

در صورتی که از تمامی اتصالات، جریان آب و جریان برق مطمئن هستید، روشن نشدن دستگاه تصفیه آب معلول چند علت می باشد. ابتدا سوکت ترانس و پمپ رابه یکدیگر متصل کنید در صورت روشن شدن پمپ مشکل مربوط به اتصالات و سنسور ها می باشد و باید آنها را بررسی کنید.موارد نیازمند بررسی:

کم بودن فشار آب ورودی
خراب بودن سنسورهای LP و HP
قطعی اتصال سوکت پمپ و ترانس

در صورتی که با این کار پمپ روشن نشود، مشکل مربوط به اتصالات دستگاه نبوده و باید متوجه مسائل دیگری  باشید. مانند:
سوختگی پمپ و ترانس
قطعی برق ساختمان

3 خاموش نشدن دستگاه و کار کردن بیهوده

بوجود آمدن همچین مشکلی نسبتا در استفاده از دستگاه تصفیه ی آب شایع است و ادامه پیدا نمودن آن می تواند به فرسودگی سریع قطعات مختلفی از دستگاه منجر شود.
وظیفه ی پمپ ایجاد فشار مناسب جهت عبور آب از فیلتر ممبران و تولید میزان مشخصی آب است.پمپ دستگاه تصفیه ی آب در زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود و مخزن نیز پر است،باید خاموش باشد و همچنین جربان خروجی به فاضلاب پایان یابد.اصولا زمان لازم برای پر شدن مخزن حدود یک تا دو ساعت متغییر است.در غیر این صورت و روشن ماندن پمپ باید جهت یافتن عیب،آن را بررسی کنید.
در ابتدا با بستن شیر مخزن و شیر میکس و باز کردن شیر ورودی و برداشت، دستگاه را روشن کنید. این حالت، تولید مستقیم نام دارد و در این حالت باید مقدار معمولی آب از شیر برداشت خارج شود.

در صورت مناسب بودن تولید آب و فشار دستگاه و همچنین اطمینان حاصل شدن از صحت عملکرد موارد مربوط به تولید آب، شیر را ببندید. در صورت خاموش نشدن دستگاه ،مشکل از مخزن دستگاه می باشد و باید فشار هوای آن را تنظیم کنید.
اگر پس از تنظیم فشار مخزن همچنان خاموش نشد احتمالاً مشکل فشار سنسور فشار است. آن را چک کرده و و در صورت نیاز فشار آن را تنظیم کنید.

4 روشن شدن زودهنگام دستگاه با استفاده اندک  از آب

فشار مخزن تعیین کننده روشن یا خاموش شدن دستگاه می باشد. زمانی که فشار مخزن کاهش یابد سنسور فشار بالا دستور روشن شدن پمپ و پر شدن مخزن را می دهد.در زمانی که شیر برداشت باز شده و با استفاده ی میزان کمی آب دستگاه روشن می شود، دو علت بیشترین احتمال ایجاد این حالت را دارند .بررسی دو مورد به رفع این مشکل کمک می‌کند.

مورد اول تنظیم نبودن فشار هوای درون مخزن می باشد که باعث می شود به محض باز شدن شیر برداشت فشار در کل دستگاه کاهش پیدا کند و سنسور به اشتباه در جهت رفع کاهش آب در مخزن پمپ را روشن کند. با تنظیم فشار هوای مخزن ممکن است این مشکل برطرف شود.

مورد دوم: در صورتی که  پس از تنظیم فشار مخزن مشکل دستگاه حل نشد، می ‌توانید سنسور فشار بالا را تعویض و امتحان نمایید.

5 روشن خاموش شدن دستگاه بدون استفاده از آن

در حالتی که بدون استفاده دستگاه تصفیه آب شما روشن خاموش می شود نشانگر این است که آب مخزن در حال خروج از یکی از قسمتهای دستگاه می باشد. برای اطمینان از وجود این مشکل پس از بستن شیر مخزن ،شیر برداشت را باز کنید تا پمپ روشن شود. پس از بستن شیر باید در مدت کوتاهی پمپ خاموش شود. در صورتی که پس از خاموش شدن مدتی در حدود ۱۰ دقیقه بعد  بدون استفاده دوباره روشن شد، لازم است جهت پیشگیری از آسیب دیدن پمپ و فیلتر ها دستگاه را عیب یابی و تعمیر کنید.

در دو نقطه از مسیر جریان آب در دستگاه تصفیه آب، شیر یکطرفه ای وجود دارد که وظیفه ی آن ممانعت از بازگشت آب به مرحله قبلی می باشد.خرابی یا نبود این شیر های یک طرفه ممکن است سبب مشکل روشن شدن دستگاه بدون استفاده بشود.

در مسیر های عبوری آب به مخزن یک شیر به نام  شیر میکس وجود دارد که  درون آن یک شیر یک طرفه تعبیه شده است.  این شیر یک طرفه از بازگشت آب و خالی شدن مخزن جلوگیری میکند. در زمان بسته بودن شیر میکس مسیر منتهی به شیر میکس را مسدود کنید. اگر در این حین با انجام مراحل ابتدایی مشکل دستگاه حل شد، متوجه میشوید که مشکل مربوط به شیر میکس می باشد. در غیر این صورت مشکل به قطعه های دیگر مربوط می باشد.

همانطور که میدانید فیلتر ممبران آن دو خروجی دارد که یکی از آنها به فاضلاب رفته و دیگری آب تصفیه شده را به فیلتر بعدی منتقل می‌کند. در مسیر خروج آب تصفیه شده یک شیر یک طرفه وجود دارد که مانع از بازگشت آب به درون فیلتر ممبران خواهد شد. در صورت نبود این شیر و یا خرابی آن ،آب ازطریق بازگشت به فیلتر ممبران از مسیر فاضلاب خارج  می ‌شود. در صورت وجود این مشکل فشار زیادی به فیلتر ممبران آن وارد خواهد شد.