عیب یابی و تعویض سوئیچ فشار بالا

سوئیچ فشار بالا یکی از قطعات محدود کننده ی تولید آب تصفیه شده در دستگاه تصفیه آب می باشد. این قطعه با قرار گرفتن در مدار الکتریکی پمپ و با سنجش فشار آب درون دستگاه ، توقف و یا ادامه ی تولید آب را تعیین می نماید. زمانی که فشار آب تصفیه شده درون دستگاه و فیلتر به حد مشخصی برسد ، سوئیچ فشار بالا مدار الکتریکی را قطع نموده و با خاموش شدن دستگاه مانع از ادامه ی تولید آب می شود. نبود و یا خرابی این قطعه منجر به ادامه ی فعالیت و تولید آب بصورت بی وقفه توسط دستگاه و در نهایت ترکیدن مخزن خواهد شد. در این مقاله قصد داریم مشکلات و نحوه ی تعویض سوئیچ فشار بالا را بررسی نماییم.

تعویض سوئیچ فشار بالا

خرابی سوئیچ فشار بالا

بطور معمول خرابی سوئیچ فشار بالا مرتبط با دیافراگم داخلی قطعه و یا اتصالات برقی آن می باشد. خرابی این قسمت ها می تواند سبب اختلالاتی مانند خاموش و روشن شدن مکرر دستگاه و یا خاموش و روشن نشدن دستگاه در زمان درست و مناسب شود. راه حل این مشکلات تعویض سوئیچ فشار بالا می باشد.

تنظیم سوئیچ فشار بالا در فشار نامناسب

در شرایطی که سوئیچ فشار بالا در فشار نامناسبی تنظیم شده باشد، عملکرد دستگاه و حجم آب تولیدی با مشکل رو برو خواهد شد. به عنوان نمونه تنظیم بودن سوئیچ در فشار پایین تر از فشار حداقل و مناسب سبب می شود حجم آب تولیدی کاهش یابد. چرا که با ذخیره شدن اندکی آب درون مخزن فشار لازم برای خاموش شدن دستگاه فراهم شده و سوئیچ سبب خاموشی دستگاه می شود. در مقابل تنظیم سوئیچ در فشار بالا بسیار خطرناک بوده و به دلیل خاموش نکردن دستگاه در فشار های بالا ممکن است سبب ترکیدن مخزن شود.

نشتی آب از سوئیچ فشار بالا

نشتی آب از قطعه به دلایل مختلفی مانند پارگی دیافراگم ، شکستگی سوئیچ و یا آب بندی نامناسب اتفاق خواهد افتاد.

در ابتدا از اتصال صحیح شلنگ به سوئیچ و آب بندی آن مطمئن شوید. در صورت کامل بودن اتصالات و ادامه یافتن نشتی آب ، اشکال از خود قطعه می باشد. در صورت شکستگی آن باید نسبت به تعویض سوئیچ فشار بالا اقدام نمود.

 

تعویض سوئیچ فشار بالا

برای تعویض سوئیچ فشار بالا به تجهیزاتی مانند: سوئیچ فشار بالا با کیفیت، شلنگ و کاتر در صورت نیاز به تعویض شلنگ، وسایل محافظت فردی مانند دستکش نیاز دارید.

 

مراحل تعویض

– جریان آب و برق دستگاه را قطع نموده و شیر مخزن تصفیه آب را ببندید.

– شیر برداشت را باز کنید تا با تخلیه ی آب ، فشار داخلی کاهش یابد.

– سوئیچ فشار بالا عموما در اطراف هوزینگ ممبران است .همچنین شلنگ ورودی و خروجی و دو سیم برق نیز به آن متصل می باشد. آن را بیابید. اتصال آن به بدنه را آزاد نمایید.

– شلنگ ورودی به سوئیچ فشار بالا ، از فیلتر ممبران خارج شده است و آب تولید شده توسط فیلتر ممبران از آن عبور می نماید. شلنگ را از سوئیچ خارج نموده و در صورتی که اتصال بین آن رزوه ای است آن را باز نموده و برای اتصال بعدی استفاده نمایید.

– سیستم برق متصل به سوئیج را خارج نموده و سوئیچ جدید را در محل قرار دهید.

– اتصال آب و برق سوئیچ جدید را برقرار نمایید. از آب بندی شلنگ ها و عایق شدن اتصالات برقی اطمینان حاصل نمایید.

– سوئیچ را در محل خود متصل نموده و جریان آب و برق دستگاه را برقرار کنید.

– دقت داشته باشید که در ساعات اولیه ی استفاده از عدم نشتی آب اطمینان حاصل کنید.

 

تست عملکرد پس از تعویض سوئیچ فشار بالا

– پس از برقراری جریان آب شیر مخزن را بسته و شیر برداشت را باز نمایید.

– پس از روشن شدن دستگاه شیر برداشت را ببندید. به دلیل افزایش فشار آب موجود در سیستم، فشار مورد نیاز برای خاموش شدن سوئیچ تامین شده و سوئیچ دستگاه را خاموش می نماید.

– پس از اطمینان از عملکرد صحیح سوئیچ می توانید شیر مخزن را باز نمایید و از دستگاه استفاده کنید.

مشاوره و خرید دستگاه تصفیه آب و ملزومات آن در آویسا کالا