مراقبت از فیلتر ممبران و افزایش طول عمر آن

فیلتر ممبران یکی از اصلی ترین و حساس ترین فیلتر های به کار برده شده در دستگاه تصفیه آب می باشد.این  فیلتر عنوان قلب دستگاه تصفیه آب ایجاد می شود. چراکه قسمت زیادی از خالص سازی آب در این فیلتر اتفاق می افتد. به دلیل اهمیت عملکرد و هزینه این فیلتر لازم است از نکاتی به منظور افزایش طول عمر آگاه باشیم. مرغوبیت این فیلتر علاوه بر تاثیر بر درصد خلوص آب ،از ایجاد فشار مضاعف بر دیگر اجزا مانند پمپ جلوگیری می نماید.

این فیلتر بیش از دو سال عمر مفید دارد. در صورت صحت عملکرد دیگر فیلتر ها در این زمان می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد. در صورت خراب شدن فیلتر پیش از زمان گفته شده چند عامل قابل بررسی می باشد. مانند: عملکرد نامناسب دیگر فیلترها و اجزای دستگاه (پیش فیلترها، محدود کننده فاضلاب، شیرهای یکطرفه) ، سختی آب بالایی منطقه، نامرغوب بودن فیلتر استفاده شده.

فیلتر ممبران

سنجش عملکرد فیلتر ممبران

پس از نصب فیلتر جدید برخی تغییرات جانبی مربوط به فیلتر ممبران را بسنجید.

 

خروجی فاضلاب

خروجی فاضلاب یا پساب دستگاه تصفیه آب یکی از موارد مرتبط با فیلتر ممبران است .میزان پساب کاملاً نشانگر چگونگی عملکرد فیلتر می باشد. پس از نصب فیلتر و شروع کار دستگاه شیر مخزن را بسته و شیر برداشت را باز نمایید. در این حالت خروجی آب از فاضلاب باید 0/3 تا 0/4 لیتر در دقیقه باشد. تولید پساب خارج از این میزان نشانگر اشکال در محدود کننده ی فاضلاب است. بنابراین نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

 

فشار پمپ

فشار تولید شده توسط پمپ یکی دیگر از از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد فیلتر ممبران و طول عمر آن می باشد. در صورت بالا بودن فشار پمپ بیش از ۱۵۰ آب با فشار زیادی وارد ممبران شده و می‌تواند به غشای ممبران آسیب وارد کند. در مقابل کاهش فشار پمپ زیر ۵۰ نیز باعث اختلال در عملکرد صحیح فیلتر خواهد شد. بنابراین به محدوده فشار پمپ دقت کنید.

 

سختی آب تولید شده توسط دستگاه

پس از اتمام نصب فیلتر بر روی دستگاه به منظور تست عملکرد آن با دستگاه سنجش سختی آب، میزان سختی آب تولید شده را بسنجید. در صورت مرغوبیت فیلتر ممبران و عملکرد درست برای آب شهری تصویر شده توسط فیلتر ممبران این عدد باید کمتر از 30 باشد. در صورتی که سختی کاهش پیدا نکند اشکالی در عملکرد فیلتر ممبران وجود دارد. پس از اطمینان از متناسب بودن سختی آب تولیده شده، می توانید برای تعدیل سختی آب از شیر میکس یا فیلتر مینرال استفاده نمایید.

 

فیلترهای پیش تصفیه

یکی از اقدام های مراقبتی از فیلتر ممبران ،تعویض به موقع فیلترهای اول تا سوم می باشد. در صورت اختلال در عملکرد فیلترهای پیش از فیلتر ممبران ایا وجود آلودگی های میکروبی، عمر فیلتر کاهش می یابد. همچنین در صورت کربن گیری نامناسب برای فیلتر های کربن گرانوله، دانه های کربن وارد شده به این فیلتر بسیار آسیب زننده هستند.

 

میزان آب تولید شده توسط دستگاه

در شرایطی که شیر میکس و شیر مخزن بسته است، آب خروجی از دستگاه تصفیه آب مستقیما از فیلتر ممبران خارج می شود. آب خروجی از شیر یرداشت در این حالت باید یک جریان متوسط و پیوسته باشد.

شدت بالای فشار آب می تواند نشانگر نصب نادرست فیلتر  و یا خرابی شیر های یک طرفه ، شیر میکس و شیر مخزن باشد.
نکته ی مهم در مورد زمان تعویض فیلتر ممبران وجود دارد. پس از گذشت دوسال حتی در صورت بالا نرفتن سختی آب نیز فیلتر باید تعویض شود. چرا که پس از گذشت این زمان امکان رشد باکتری و ایجاد آلودگی در دستگاه وجود خواهد داشت.

*** تیم تخصصی آویسا؛ ارائه دهنده ی دستگاه های تصفیه آب کرج ***