مشکلات سوئیچ قطع کن فشار پایین

 

سوئیچ فشار پایین یکی از قطعات محدود کننده ی فعالیت پمپ دستگاه تصفیه آب می باشد. وظیفه ی این قطعه توقف فعالیت پمپ و دستگاه در زمان قطعی آب و یا افت شدید فشار آب است. در صورت نبود و یا خرابی این قطعه ، پمپ در شرایط کم آبی نیز به فعالیت خود ادامه می دهد. این مشکل به خرابی پمپ و دیگر قطعات دستگاه می انجامد. در این مقاله درمورد مشکلات سوئیچ قطع کن فشار پایین توضیحاتی ارائه خواهیم کرد.

مشکلات سوئیچ قطع کن فشار پایین

اختلال عملکردی در سوئیچ

عدم توانایی در تشخیص صحیح فشار آب ورودی و یا برقرار نمودن به موقع جریان الکتریکی به دلیل فرسودگی و یا خرابی دیافراگم داخلی قطعه باشد . در برخی موارد حتی ممکن است پس از قطع جریان آب جریان الکتریکی را قطع نکند و پمپ همواره و بدون آب کار کند که منجر به سوختگی پمپ شود.

 

روشن نشدن دستگاه تصفیه آب

در حالتی که دستگاه تصفیه آب روشن نمی شود پس از اطمینان از برقرار و کافی بودن جریان آب، احتمال بعدی خرابی سوئیچ قطع کن خواهد بود. این خرابی ممکن است در قسمت دیافراگم و با در اتصالات برقی آن بروز کرده باشد. در هر صورت باید سوئیچ تعویض گردد.

 

روشن و خاموش شدن پی در پی دستگاه

یکی از عیوب رایج در دستگاه های تصفیه آب روشن و خاموش شدن پی در پی پمپ می باشد. در این موارد عموما سوئیچ فشار پایین قادر به تشخیص فشار آب به شکل صحیح نبوده و دائما مدار الکتریکی را قطع و وصل می نماید. قطع و وصل شدن فعالیت پمپ بصورت مقطعی به گرفتگی لوله ها و یا افت و خیز فشار آب ساختمان مرتبط می باشد.

در این مورد نیز راه حل تعویض سوئیچ قطع کن خواهد بود.

 

نشتی آب از محل سوئیچ قطع کن

بروز نشتی از این قسمت علاوه بر هدر رفت آب ممکن است به داخل قطعه نفوذ نماید و سبب سوختگی آن شود. این نشتی عموما در اثر آب بندی نادرست و یا شکستگی سوئیچ قطع کن بوجود خواهد آمد. به منظور رفع آن در ایتدا محل نشتی را بیابید. در صورت نشتی از محل اتصال، آب بندی را مجددا انجام دهید . اگر نشتی برطرف نشد و در محل دیگری وجود داشت به دلیل شکستگی سوئیچ بوده و باید قطعه را تعویض نمایید.

بطور کلی دقت به عملکرد صحیح این قطعه در حفاظت از دستگاه تصفیه آب ضروری و تاثیر گذار خواهد بود. در زمان های کم فشازی آب ساختمان توجه نمایید که هنگام فعالیت پمپ ، آب تولید شود. به این صورت که در هنگام روشن شدن پمپ دستگاه ، شیر مخزن را بسته و شیر برداشت را باز نمایید. در این شرایط باید باریکه ی کمی آب از شیر برداشت خارج شود. در صورت خارج نشدن آب مشخص می شود که دستگاه بدون آب در حال کار کردن است.

مشاوره و خرید دستگاه تصفیه آب و ملزومات آن در آویسا کالا