فیلتر

آداپتور وارداتی

350,000 تومان
0
یکی از اجزای برقی دردستگاه تصفیه آب است و درواقع اولین قطعه که برق وارد آن میشود.آداپتور برق ۲۴ ولت را به سنسورها میدهد وبعداز عبور از سنسورها برق وارد پمپ وشیربرقی میشود.آداپتور دائما به برق وصل هستند بنابراین باید کیفیت لازم را داشته باشد واگر ترانس کیفیت پایینی داشته...