فیلتر

دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن

در دسترس نیست
0
شخصات فنی دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن: دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن دارای کلید جهت تنظیمات عملکرد دستگاه می باشد. دارای فیلتر کربن اکتیو جهت جذب گازهای سمی، دودها، مواد شیمیایی و دود سیگار موجود در هوا جهت سا دارای فیلتر ESP که با...

دستگاه تصفیه هوای SAP 232 ساملن

8,500,000 تومان
0
مشخصات فنی دستگاه تصفیه هوای SAP 232 ساملن: دارای فیلتر هپا جهت ویروس ها، باكتری ها، گرده های حساسیت زای گیاهان، مو و پر حیوانات تا 99.97 درصد دستگاه تصفیه هوای SAP 232 ساملن دارای فیلتر كربن اكتیو جهت گازهای سمی، دودها، مواد شیمیایی و دود سیگار موجود در هوا...