فیلتر

دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن

در دسترس نیست
0
شخصات فنی دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن: دستگاه تصفیه هوای اتاق خواب SAP 103 ساملن دارای کلید جهت تنظیمات عملکرد دستگاه می باشد. دارای فیلتر کربن اکتیو جهت جذب گازهای سمی، دودها، مواد شیمیایی و دود سیگار موجود در هوا جهت سا دارای فیلتر ESP که با...