فیلتر

زانو ممبران ساده

15,000 تومان
0
این زانو در ورودی و خروجی هوزینگ ممبران مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصالات در سایزهای خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی تولید شده است. تنوع کیفیت آن در بازار زیاد است. دقت در انتخاب کیفیت آن بسیار در کارایی هوزینگ ممبران و خطرات احتمالی ناشی از شکست قطعه و...