فیلتر

سه راهی سه سرفیتینگ خانگی

20,000 تومان
0
این اتصال زمانی در دستگاههای تصفیه آب استفاده میشود که بخواهیم از یک شیلنگ خروجی بیشتری برای ارتباط با قطعات دیگر با استفاده از شیلنگ های دیگربگیریم. این اتصالات هم مانند اتصالات دیگر در سایزهای مختلف موجود است. در مدل های فیتینگی درصد خطای نشتی آب به کمترین حالت ممکن...