فیلتر

فیلتر مرحله دوم کاوردار برند cckخانگی

50,000 تومان
0
فیلتر مرحله دوم یا کربن فعال یا کربن پودری این فیلترها در مدلهای مختلفی در بازار موجود می باشند. کربن استفاده شده در این فیلترها را از پسته ، گردو، زردآلو و نارگیل و ... بدست می اورند که مرغوب ترین آنها در دنیا نوع نارگیل (کوکونات) می باشد. مدل...

فیلتر مرحله سوم کاوردار برند cckخانگی

45,000 تومان
0
فیلتر مرحله سوم یا کربن بلاک یا کربن جامد این فیلتر در تکمیل عملکرد فیلتر اول و دوم بکار میرود. در ساخت این فیلتر هم ،از کربن استفاده شده بااضافه ترکییات دیگری که باعث انسجام و جامد شدن این فیلتر می شود. این جامد بودن باعث می شود تا سطح...